RESULTS

 

2018 Results ~ 60 Ribbons & 14 Titles as of 9/3

 

Reese SH
   * Master Pass 5/20

Siri MH
   * Master Pass 3/11
   * Master Pass 3/18  
   * Master Pass 5/6
   * Master Pass 5/20  TITLE

Rainy SH *National Derby List*
   * Senior Pass 3/4 
   * Senior Pass 3/11

   * Senior Pass 3/31

   * Senior Pass 4/7   TITLE

   * Master Pass 4/29
   * Master Pass 8/26
   * Master Pass 9/2

Pepper MH
   * Senior Pass 3/4     TITLE  

   * Master Pass 3/11  

   * Master Pass 3/18 

   * Master Pass 4/29

   * Master Pass 5/6

   * Master Pass 5/20   TITLE

Phoebe SH
  * Senior Pass 4/28
  * Senior Pass 5/20
  * Senior Pass 6/3
  * Senior Pass 7/8     TITLE
  * Master Pass 8/26

 

Jelly SH
  * Senior Pass 4/28
  * Senior Pass 5/6
  * Senior Pass 6/2
  * Senior Pass 6/3    TITLE


Shotsi SH
   * Junior Pass 3/3
   * Junior Pass 3/10
   * Junior Pass 3/17

   * Junior Pass 3/31    TITLE
   * Senior Pass 4/7

   * Senior Pass 4/28

   * Senior Pass 5/6

   * Senior Pass 5/20   TITLE

Riva SH
   * Senior Pass 7/29
   * Senior Pass 8/25
   * Senior Pass 9/1
   * Senior Pass 9/2     TITLE

Reuben JH
   * Junior Pass 3/3
   * Junior Pass 3/10     TITLE

Kota JH
   * Junior Pass 3/10

   * Junior Pass 3/31

   * Junior Pass 5/5

   * Junior Pass 5/6     TITLE

Cookie JH
   * Junior Pass 3/3
   * Junior Pass 3/10 
   * Junior Pass 3/17   

   * Junior Pass 3/31    TITLE

Heff JH
   * Junior Pass 3/3
   * Junior Pass 3/10
   * Junior Pass 3/17

   * Junior Pass 3/31    TITLE
   * Senior Pass 9/1

Weston JH 
   * Junior Pass 5/5
   * Junior Pass 5/6
   * Junior Pass 7/28
   * Junior Pass 7/29   TITLE

Caccia
   * Junior Pass   9/1
   * Junior Pass   9/2 

2017 RESULTS ~ 87 Ribbons, 34 derby points, plus 13 Title Ribbons

 

HRCH CH Blue SH 

HR Reese SH
   *  AKC Master Pass      9/17

Nilla JH 


Kona JH

Zeus SH

Siri SH 

Linus JH 


Ali

Brodie SH

Aella SH

   * AKC Senior Pass    7/29   TITLE

Arie JH
   *  AKC Junior Pass     8/15
   *  AKC Junior Pass     8/26
   *  AKC Junior Pass     9/2
   *  AKC Junior Pass     9/3     TITLE

HR Stella SH

Rainy JH - NATIONAL DERBY LIST & NATIONAL Derby Championship Qualifier
   *  AKC Derby JAM      5/26
   *  AKC Derby 3rd        6/3
   *  AKC Derby 2nd       6/15
   *  AKC Derby 1st        6/16


Dakota  JH - NATIONAL Derby Championship Qualifier

  • AKC Derby 3rd Place      5/5
  • AKC Derby Res JAM       5/12
  • AKC Derby 2nd Place     7/23
  • AKC Derby JAM              8/4


Maddie JH 
   * AKC Derby JAM              9/8
   * AKC Derby 4th Place     9/15
   * AKC Senior Pass            9/17 

Pepper JH 

Star JH - NATIONAL Derby Championship Qualifier

Bella JH

Jelly JH 
   *  AKC Junior Pass      6/10
   *  AKC Junior Pass      7/29
   *  AKC Junior Pass      7/30
   *  AKC Junior Pass      9/2     TITLE
   *  AKC Derby JAM       9/8
   *  AKC Derby 3rd Place   9/9

Peppa JH

Calamity 
   *  AKC Junior Pass      9/2

Rueben  
   *  AKC Junior Pass      9/2
   *  AKC Junior Pass      9/16


2016 RESULTS ~ 132 Ribbons plus 23 Title Ribbons

 2015 RESULTS ~ 203 Ribbons plus 26 Title Ribbons 


 

2014 FINAL RESULTS ~ 133 Ribbons plus 14 Title Ribbons  

 

 

 

 

 

2013 FINAL RESULTS ~ 81 Ribbons plus 14 Title Ribbons 

 

Winter Trip Ribbons

42 Ribbons plus 7 Title Ribbons

 

2012 FINAL RESULTS ~ 39 Ribbons Total

 


 

2011 Results SUMMER HUNT TEST FINAL RESULTS ~ 23 Ribbons Total


2010 Results SUMMER HUNT TEST FINAL RESULTS ~ 27 Ribbons